Theo Boeckxweduwnaar van Els Ceusters en partner van Lisette Beyensuitvaart: O.L.Vrouw-Bezoek kerk te Geel-Larum op donderdag 16 juni 2022 om 10 uur

Condoleance toevoegen